بازدید رئیس سازمان حمل ونقل ریلی از کارخانه تولید سگمنت

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=15076

QR: بازدید رئیس سازمان حمل ونقل ریلی از کارخانه تولید سگمنت