بازدید رئیس سازمان حمل ونقل ریلی از پیشرفت ایستگاه امام حسین علیه السلام خط ۲

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=30423

QR: بازدید رئیس سازمان حمل ونقل ریلی از پیشرفت ایستگاه امام حسین علیه السلام خط ۲