بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پیشرفت ایستگاه امام حسین (ع)

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8887

QR: بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پیشرفت ایستگاه امام حسین (ع)