بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پروژه خط 2 مترو

بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پروژه خط 2 مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9651

QR: بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پروژه خط ۲ مترو