بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پروژه خط 2

بازدید دکتر پاک فطرت شهردار محترم شیراز از پروژه خط 2 قطار شهری شیراز

شهردار شیراز موفقیت متخصصین داخلی در پیشبرد پروژه قطار شهری شیراز را فرصت مغتنمی برای تجربه اندوزی مهندسین جوان استان برشمرد و از تلاش شبانه روزی مدیران و مهندسین سازمان قطار شهری در راستای ایجاد زیر ساخت های حمل و نقل ریلی شیراز قدر دانی کرد.

بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پروژه خط 2 – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9687

QR: بازدید دکتر پاک فطرت شهردار شیراز از پروژه خط ۲