بازدید دکتر ناصری عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز و هیات همراه از مترو

بازدید دکتر ناصری عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز و هیات همراه از مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11315

QR: بازدید دکتر ناصری عضو محترم شورای اسلامی شهر شیراز و هیات همراه از مترو