بازدید دکتر ایمانیه معاون وزیر بهداشت و درمان در استان فارس از ایستگاه نمازی متروی شیراز

بازدید دکتر ایمانیه معاون وزیر بهداشت و درمان در استان فارس از ایستگاه نمازی متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7932

QR: بازدید دکتر ایمانیه معاون وزیر بهداشت و درمان در استان فارس از ایستگاه نمازی متروی شیراز