بازدید دانش آموزان مدرسه پوشینه بافت

بازدید دانش آموزان مدرسه پوشینه بافت – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3247

QR: بازدید دانش آموزان مدرسه پوشینه بافت