بازدید دانش آموزان مدرسه ستارگان

بازدید دانش آموزان مدرسه ستارگان – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2951

QR: بازدید دانش آموزان مدرسه ستارگان