بازدید دانشجویان نخبه بسیجی از پروژه قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3028

QR: بازدید دانشجویان نخبه بسیجی از پروژه قطار شهری شیراز