بازدید دانشجویان رشته برق دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه شیراز

بازدید دانشجویان رشته برق دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3821

QR: بازدید دانشجویان رشته برق دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر دانشگاه شیراز