بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور

در راستای آشنائی هر چه بیشتر دانشجویان رشته معماری با سازه های قطار شهری و سبک معماری ایستگاهها و نیز تأسیسات و تجهیزات به کار رفته در زیر ساختهای مترو، دانشگاه پیام نور شیراز بازدید از ایستگاههای قطار شهری شیراز را برای دانشجویان خود برنامه ریزی نمود. در این بازدید دانشجویان معماری تحت نظارت و مدیریت استاد دکتر برزگر از ایستگاههای آماده بهره برداری احسان و قصر الدشت دیدن نموده و جزئیات فنی توسط مدیریت و کارشناسان کنترل پروژه سازمان قطار شهری در اختیار بازدید کنندگان قرار گرفت.

IMG_6427 IMG_6409

بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2837

QR: بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور