بازدید دانشجویان دانشگاه شیراز

بازدید جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه شیراز  از پروژه ملی متروی شیراز

بازدید دانشجویان دانشگاه شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2414

QR: بازدید دانشجویان دانشگاه شیراز