بازدید دانشجویان دانشکده خبر از فعالیت های روابط عمومی

بازدید دانشجویان دانشکده خبر از فعالیت های روابط عمومی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4501

QR: بازدید دانشجویان دانشکده خبر از فعالیت های روابط عمومی