بازدید دانشجویان دانشکده جهاد دانشگاهی از ایستگاه شاهد

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2375

QR: بازدید دانشجویان دانشکده جهاد دانشگاهی از ایستگاه شاهد