بازدید خانم خواست خدایی عضو شورای اسلامی شهر شیراز از سازمان حمل و نقل ریلی

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21966

QR: بازدید خانم خواست خدایی عضو شورای اسلامی شهر شیراز از سازمان حمل و نقل ریلی