بازدید دکتر رجب صلاحی مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ازمتروی شیراز

بازدید دکتر رجب صلاحی مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ازمتروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9039

QR: بازدید دکتر رجب صلاحی مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ازمتروی شیراز