بازدید دکتر رجب صلاحی مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ازمتروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9039

QR: بازدید دکتر رجب صلاحی مدیرکل دفتر حمل و نقل ریلی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور ازمتروی شیراز