بازدید اهالی خبر جنوب از متروی شیراز

مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه خبرجنوب و هیأتی از پیشکسوتان و خبرنگاران روزنامه پرتیراژ خبر جنوب با حضور و همراهی مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان قطار شهری از بخشهای مختلف متروی شیراز و ایستگاههای بهره برداری شده فاز یک خط یک بازدید کردند.

در این بازدید که که از ایستگاه میدان نمازی آغاز گردید مهندس اسداله حاجی زمانی کلیات این پروژه بزرگ عمرانی را که چند روز قبل در نشست دوستانه و صمیمی با سردبیر و صاحب امتیاز روزنامه خبر در دفتر خود ارائه شده بود را حضوراً به بازدید کنندگان توضیح دادند.

آشنائی با تجهیزات ویژه قطار شهری از جمله پست های برق و تهویه و دفع دود و سفر با قطار در مسیر 10.5 کیلومتری تا ایستگاه احسان از دیگر بخش های این بازدید 2 ساعته بود.

حسین واحدی پور، مدیر مسئول و صاحب امتیاز روزنامه "خبرجنوب" نیز ضمن تقدیر از اقدامات صورت گفته در این شهر بزرگ زیرزمینی، متروی شیراز را کاری کارستان در زیر شهر شیراز و افتخاری برای این شهر در مسیر توسعه برشمرد و آمادگی بیش از پیش خود را در راستای انعکاس شایسته اقدامات صورت گرفته در این پروژه عظیم ملی در آینده اعلام کرد.

بازدید اهالی خبر جنوب از متروی شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=5375

QR: بازدید اهالی خبر جنوب از متروی شیراز