بازدید اهالی بازار از پیشرفت فیزیکی ایستگاه وکیل

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=9304

QR: بازدید اهالی بازار از پیشرفت فیزیکی ایستگاه وکیل