بازدید اعضای کمیته فنی شهرستان شیراز از روند اجرای عملیات عمرانی ایستگاه امام حسین(ع) مترو شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=8172

QR: بازدید اعضای کمیته فنی شهرستان شیراز از روند اجرای عملیات عمرانی ایستگاه امام حسین(ع) مترو شیراز