بازدید اعضای کمسیون های حمل ونقل وترافیک و عمران شورا از مترو

بازدید اعضای کمسیون های حمل ونقل وترافیک و عمران شورا از مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4940

QR: بازدید اعضای کمسیون های حمل ونقل وترافیک و عمران شورا از مترو