بازدید اعضای کمسیون های حمل ونقل وترافیک و عمران شورا از مترو

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=4940

QR: بازدید اعضای کمسیون های حمل ونقل وترافیک و عمران شورا از مترو