بازدید اعضای شورا به همراه بسیج دانشجویی

بازدید اعضای شورا به همراه بسیج دانشجویی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3014

QR: بازدید اعضای شورا به همراه بسیج دانشجویی