بازدید اعضای شورا از فاز ۲ مترو شیراز

بازدید اعضای شورا از فاز ۲ مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3131

QR: بازدید اعضای شورا از فاز ۲ مترو شیراز