بازدید اعضای شورای اسلامی شیراز از خط ۲ مترو

بازدید اعضای شورای اسلامی شیراز از خط ۲ مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3280

QR: بازدید اعضای شورای اسلامی شیراز از خط ۲ مترو