بازدید اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از فاز 2 مترو شیراز

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از فاز 2 مترو شیراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=6896

QR: بازدید اعضای شورای اسلامی شهر شیراز از فاز ۲ مترو شیراز