بازدید اعضاء کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز از خط 2 مترو

بازدید اعضاء کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز از خط 2 مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=17887

QR: بازدید اعضاء کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر شیراز از خط ۲ مترو