بازدید اعضاء شورای اسلامی و شهردار شیراز از پیشرفت خط ۲ متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18555

QR: بازدید اعضاء شورای اسلامی و شهردار شیراز از پیشرفت خط ۲ متروی شیراز