بازدید استاندار فارس از پروژه عظیم مترو

بازدید استاندار فارس از پروژه عظیم مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=11053

QR: بازدید استاندار فارس از پروژه عظیم مترو