بازدید شهردار شیراز از توانمندی های شرکت واگن سازی تهران در زمینه تولید و تعمیر و نگهداری قطارهای مترو

بازدید شهردار شیراز از توانمندی های شرکت واگن سازی تهران در زمینه تولید و تعمیر و نگهداری قطارهای مترو – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=29377

QR: بازدید شهردار شیراز از توانمندی های شرکت واگن سازی تهران در زمینه تولید و تعمیر و نگهداری قطارهای مترو