بازدید آیت الله ملک حسینی عضو مجلس خبرگان رهبری از ایستگاه وکیل الرعایا

بازدید آیت الله ملک حسینی عضو مجلس خبرگان رهبری از ایستگاه وکیل الرعایا – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=21002

QR: بازدید آیت الله ملک حسینی عضو مجلس خبرگان رهبری از ایستگاه وکیل الرعایا