بازدید آتش نشانان افتخاری

آتش نشانان افتخاری سازمان آتش نشانی شیراز از ایستگاههای آماده شده در مسیر خط یک قطار شهری شیراز بازدید کردند.

در این بازدید آتش نشانان افتخاری از نزدیک با میحط داخلی ایستگاهها و امکانات پیش بینی شده برای شرایط بحران و موقعیت های اضطراری آشنا شدند .

بازدید آتش نشانان افتخاری – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2456

QR: بازدید آتش نشانان افتخاری