بازدیدمدیرعامل و معاونین شرکت بهره برداری متروی اصفهان از تجهیزات و تاسیسات خط یک متروی شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=17172

QR: بازدیدمدیرعامل و معاونین شرکت بهره برداری متروی اصفهان از تجهیزات و تاسیسات خط یک متروی شیراز