لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=2388

QR: بازدیدشهردار منطقه ۴ از ایستگاه ها