بازديد مديرن اداري شهرداري شيراز از پروژه بزرگ قطار شهري

مهندس مسعود زارعي مدير اداري شهرداري شيراز در رأس هيأت 35 نفره اي از مديران اداري زير مجموعه هاي شهرداري شيراز به منظور آشنائي هر چه بيشتر با روند اجراي پروژه بزرگ قطار شهري از ايستگاههاي فاز يك خط يك بازديد كرد

IMG_7222 IMG_7311اين هيأت طي بازديد يك ساعته خود ابتدا از توقفگاه احسان و محل نگهداري واگنها ديدن كرده و سپس در طول مسير خط از ايستگاههاي احسان، دكتر شريعتي، ميرزاي شيرازي، شاهد و قصرالدشت بازديد كرد.

IMG_7286 IMG_7293

بازديد مديرن اداري شهرداري شيراز از پروژه بزرگ قطار شهري – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3651

QR: بازدید مدیرن اداری شهرداری شیراز از پروژه بزرگ قطار شهری