بازديد مديران شركت واگن سازي پوژن چين از متروي شيراز

مديران ارشد و كارشناسان فني شركت واگن سازي سي. اس. آر پوژن چين با حضور در شيراز از امكانات و زير ساخت هاي فاز اول خط 1 مترو شيراز بازديد كردند. اين بازديد در راستاي قرارداد منعقد شده از سوي شركت مادر تخصصي حمل و نقل ريلي كشور با اين شركت جهت تامين واگن هاي شهرهاي شيراز، اصفهان و تبريزانجام گرفت.

IMG_9720 IMG_9848دراين بازديد كه از ايستگاه احسان واقع در ميدان احسان و با توضيحات مهندس حاجي زماني مديرعامل سازمان آغاز گرديد، از واگن هاي اين شركت در توقفگاه قطار شهري شيراز نيز بازديد شد. نمايندگان شركت پوژن سپس در ادامه بازديد خود، طول مسير 10/5 كيلومتر آماده بهره برداري قطار شهري شيراز را با واگن طي كردند.

 

IMG_9768IMG_9817

در پايان اين بازديد و به منظور جمع بندي نتايج حاصله، نشستي در دفتر مدير عامل سازمان قطار شهري شيراز و نيز جلسه اي در دفتر شهردار شيراز تشكيل شد.

مهندس پاك فطرت شهردار شيراز در اين نشست ضمن اعلام آمادگي شيراز براي توسعه خطوط متروئي اظهار داشت چنانچه شركت پوژن شرايط مورد نظر ما را بپذيرد، ما حاضر هستيم قراردادهاي ساير خطوط متروي شيراز را با آن شركت منعقد كنيم چون شيراز در مجموع 6 خط متروئي خود در آينده 1000 واگن نياز خواهد داشت.

IMG_9942 IMG_9910

نمايندگان شركت پوژن نيز ضمن ابراز اميدواري از وضعيت مناسب متروي شيراز و آمادگي كامل اين شهر در خصوص راه اندازي قطار هاي متروئي نسبت به ساير كلانشهرها، آمادگي خود را براي اعزام يك تيم تخصصي ويژه به شيراز جهت انجام هر چه سريعتر تست هاي مورد نياز بهره برداري اعلام كردند.

IMG_9954

بازديد مديران شركت واگن سازي پوژن چين از متروي شيراز – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=3841

QR: بازدید مدیران شرکت واگن سازی پوژن چین از متروی شیراز