بازدید شهردار شیراز از ایستگاه های آماده بهره برداری فاز دو خط یک قطار شهری شیراز

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=10541

QR: بازدید شهردار شیراز از ایستگاه های آماده بهره برداری فاز دو خط یک قطار شهری شیراز