ایستگاه وکیل الرعایا به بهره برداری رسید

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=16982

QR: ایستگاه وکیل الرعایا به بهره برداری رسید