ایستگاه وکیل الرعایا آماده بهره برداری

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18859

QR: ایستگاه وکیل الرعایا آماده بهره برداری