ایستگاه ولی عصر (عج)

 

مراکز مهم اطراف ایستگاه

۱- درمانگاه نادر کاظمی

۲- بیمارستان شهید بهشتی

۳- ترمینال شهید کار اندیش

۴- راهنمایی و رانندگی

۵- سازمان خدمات موتوری شهرداری

 

 

ایستگاه ولی عصر (عج) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14718

QR: ایستگاه ولی عصر (عج)