ایستگاه شماره(07) فضیلت

موقعيت ايستگاه: اين ايستگاه در بولوار مدرس و حدفاصل خيابان ايثار و بولوار فضيلت كه از بولوار مدرس منشعب شده اند، قرار دارد.
مشخصات كلي:
نوع ايستگاه: عميق (2طبقه)- سكو جزيره اي- داراي 4 دروازه ورودي- خروجي(هم اکنون 3دروازه دارد).
طول ايستگاه:62/121متر عرض ايستگاه: 22/22 متر طول سکو: 10/102 متر
مساحت ايستگاه: 78/5404 مترمربع(39/2702 سکو+39/2702 بلیت فروشی)
عمق ايستگاه: 88/13 متر
فاصله از ايستگاه قبلي: 1100 متر فاصله تا ايستگاه بعدي: 887 متر
جمعيت استفاده كننده در ساعت پيك (نفر): 3467
کل بار ورودی و خروجی در ساعت:5630
این ایستگاه از نوع ایستگاه های با درجه اهمیت 2 می باشد.

ایستگاه شماره(07) فضیلت – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7653

QR: ایستگاه شماره(۰۷) فضیلت