لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7653

QR: ایستگاه شماره(۰۷) فضیلت