ایستگاه شماره (02) شهید دوران

محل ايستگاه: اين ايستگاه در ضلع غربي در محل تلاقي خیابان شهيد دوران (بريجستون سابق) در بولوار مدرس قرار دارد.
مشخصات كلي:
نوع ايستگاه: عميق (2طبقه)- سكو جزيره¬اي- داراي 3 دروازه ورودي- خروجي
طول ايستگاه: 5/101 متر عرض ايستگاه: 92/22 متر
مساحت ايستگاه: 4640 (2324 سکو+2316 بلیت فروشی)مترمربع
عمق ايستگاه: 93/13 متر
فاصله از ايستگاه قبلي:874 متر فاصله تا ايستگاه بعدي: 798 متر
جمعيت استفاده كننده در ساعت پيك (نفر): 2883
کل بار ورودی و خروجی در ساعت:4221
این ایستگاه از نوع ایستگاه های با درجه اهمیت 3 می باشد.

ایستگاه شماره (02) شهید دوران – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7701

QR: ایستگاه شماره (۰۲) شهید دوران