ایستگاه شهید دوران متروی شیراز به روزهای بهره برداری نزدیک می شود.

  1. film- (45)


ایستگاه شهید دوران متروی شیراز به روزهای بهره برداری نزدیک می شود. – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18639

QR: ایستگاه شهید دوران متروی شیراز به روزهای بهره برداری نزدیک می شود.