ایستگاه شهید دوران متروی شیراز به روزهای بهره برداری نزدیک می شود.

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18639

QR: ایستگاه شهید دوران متروی شیراز به روزهای بهره برداری نزدیک می شود.