ایستگاه شهید دستغیب متروی شیراز به روزهای بهره برداری نزدیک می شود

لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=18630

QR: ایستگاه شهید دستغیب متروی شیراز به روزهای بهره برداری نزدیک می شود