ایستگاه شهید آوینی

 

مراکز مهم اطراف ایستگاه

۱-سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز

۲-بیمارستان حافظ

۳-اداره کل منابع انسانی شهرداری شیراز

۴-معاونت اداری مالی شهرداری شیراز

۵-اداره رفاه شهرداری شیراز

۶-سازمان بورس و اوراق بهادار منطقه فارس

۷-استخر بین المللی انقلاب

۸-سازمان تامین اجتماعی شیراز شعبه

 

ایستگاه شهید آوینی – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=14459

QR: ایستگاه شهید آوینی