ایستگاه شهید آوینی مراحل تکمیلی را طی میکند

اجرای گالری دسترسی سازمان قطار شهری به ایستگاه  شهید آوینی با استفاده از نصب پل های فلزی پیش ساخته

این گالری طی دو روز تعطیل در چهاردهم و پانزدهم خردادماه با انحراف و هدایت ترافیک  انجام شد و با استفاده از پل های فلزی پیش ساخته مسیر بلافاصله بازگشایی شده و در بامداد شانزدهم خردادماه ترافیک بصورت عادی جریان یافت.شایان ذکر است در صورتی که از روش تونلی استفاده می شد هزینه اجرای عملیات بسیار زیاد بوده و سازمان را متحمل هزینه هنگفت می کرد و در صورت اجرا بصورت کند و پوش و بدون استفاده از پل پیش ساخته بازگشایی مسیر بسیار زمانبر بوده  به حدود سه هفته زمان نیاز داشت که باعث ایجاد گره ترافیکی در این  مسیرمی گردید.

ایستگاه شهید آوینی مراحل تکمیلی را طی میکند – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=7801

QR: ایستگاه شهید آوینی مراحل تکمیلی را طی میکند