ایستگاه شماره (9) امام حسین(ع)

موقعیت ایستگاه: این ایستگاه در ستاد – میدان امام حسین (ع)

مشخصات کلی:

نوع ایستگاه: عمیق _ سکو جزیره­ای _ دارای   6    دروازه ورودی _ خروجی

طول ایستگاه:   109.4  متر      عرض ایستگاه:   33.65    متر

مساحت ایستگاه:  (   7254   ) مترمربع

عمق ایستگاه :  26.26-     متر

فاصله از ایستگاه قبلی:    634.04  متر   فاصله تا ایستگاه بعدی:  880.77   متر

جمعیت استفاده کننده در ساعت پیک (نفر):

کل بار ورودی و خروجی در ساعت:5450

این ایستگاه از نوع ایستگاه­ های با درجه اهمیت   ویژه   می­ باشد.

ایستگاه شماره (9) امام حسین(ع) – سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری شیراز
لینک کوتاه مطلب : https://shirazmetro.ir/?p=19730

QR: ایستگاه شماره (۹) امام حسین(ع)